Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

Η συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο) καθώς και η ημερίδα που είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί στο Αμμάν της Ιορδανίας, 14 – 18 Μαρτίου 2007 δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω μικρού αριθμού συμμετεχόντων και στις δύο εκδηλώσεις.
Παρ’ όλα αυτά η συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο κρίθηκε πλήρως απαραίτητη. Έτσι σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο κ. Popov η συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 14 Μαρτίου 2007

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν βουλευτές από την Ελλάδα, Ρωσική Ομοσπονδία, Ιορδανία και Ουγκάντα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Διεθνούς Γραμματείας και των προέδρων των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1. Συνάντηση Υπουργών Πολιτισμού

Μετά από μεγάλη συζήτηση επί του θέματος συνάντησης των Υπουργών Πολιτισμού, η πρόταση που είχε την μεγαλύτερη αποδοχή ήταν να κληθούν σε πρώτη φάση τον Μάιο 2007 με προσκλήσεις της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) οι Υπουργοί Πολιτισμού των κρατών-μελών της Δ.Σ.Ο που συνδράμουν ετησίως στο ταμείο της Δ.Σ.Ο (Ελλάδας, Ρωσικής Ομοσπονδίας, Κύπρου, Ουκρανίας και Βουλγαρίας).

Η συνάντηση αυτή θα έχει ως αντικείμενο, την προετοιμασία ενός διεθνούς συνεδρίου με τη συμμετοχή των Υπουργών Πολιτισμού των 25 κρατών των οποίων τα κοινοβούλια είναι μέλη της Δ.Σ.Ο, κατά το οποίο θα υπογραφεί το κείμενο διακήρυξης που έχει ήδη προταθεί.
Επιπλέον θα συζητηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός μόνιμου φόρουμ των Υπουργών Πολιτισμού των κρατών που συμμετέχουν στη Δ.Σ.Ο.

2. 14η ετήσια Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο στο Καζακστάν

– Μετά από πρόταση της φιλοξενούσας χώρας (λόγω λήξεως των εργασιών του Κοινοβουλίου) οι εργασίες της 14ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο θα πραγματοποιηθούν στην πόλη Αστανά, από 20 έως 23 Ιουνίου 2007.

Κεντρικό θέμα της Γενικής Συνέλευσης. «Διαθρησκειακός διάλογος ως παράγων ειρήνης και δικαιοσύνης».

3. Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΔΣΟ με τους ορθοδόξους βουλευτές της Αφρικής στο Γιοχάνεσμπουργκ,
11 – 12 Απριλίου 2007

Σε συνεργασία με τον βουλευτή κ. Theodore Ssekikubo θα πραγματοποιηθεί συνάντηση αντιπροσωπείας της Δ.Σ.Ο με τους ορθόδοξους βουλευτές της Αφρικής και εγκαίνια του γραφείου ενημέρωσης της ΔΣΟ στο Γιοχάνεσμπουργκ, 11 – 12 Απριλίου 2007.

4. Συμμετοχή αντιπροσωπείας της ΔΣΟ σε Γενικές Συνελεύσεις Διεθνών Οργανισμών στους οποίους είμαστε παρατηρητές.

  • Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU) – 116η Συνέλευση στο Μπαλί, 29 Απριλίου – 4 Μαΐου 2007
  • Διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Διεύθυνση Διακυβέρνησης και Ηθικής) αναφορικά με την έρευνα για την Ηθική και την οικοδόμηση δυνατοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες οικονομίες, Βρυξέλλες 14 – 15 Μαΐου 2007
  • 28η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης των κρατών μελών της Κοινοπραξίας Ανεξάρτητων Κρατών (Κ.Α.Κ.) και διεθνές Κοινοβουλευτικό Συνέδριο για την Πανευρωπαϊκή συνεργασία με θέμα «Διαπολιτιστικός και διαθρησκειακός διάλογος», Αγία Πετρούπολη 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2007
  • 29η Γενική Συνέλευση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Κ.Σ.ΟΣΕΠ) στη Βάρνα, 13 – 14 Ιουνίου 2007

Related Articles

Back to top button