ΑΘΗΝΑ, 12 – 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Επίσκεψη αλληλεγγύης και ενημέρωσης πραγματοποίησε στην Ελλάδα το Οικουμενικό Συμβούλιο Νέων της Ευρώπης (Ecumenical Youth Council of Europe) από τις 12-14 Νοεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής καμπάνιας “Break the chains!” για την υπέρβαση της φτώχειας. Η αντιπροσωπία είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα για τα έντονα ανθρωπιστικά προβλήματα που έχουν προκύψει, τα οποία εντείνονται λόγω και της μεταναστευτικής κρίσης. Την αποστολή αποτελούσαν ο Κοσταρικανός Hilderbrando Flores Vargas, που ζει στην Ισπανία, η Lina Leonavičiūtė, από την Λιθουανία, και η Manon Schilder, από την Γαλλία, ενώ συνοδεύονταν και από τον Νίκο Κοσμίδη, εταίρο του Κέντρου Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών «Μητροπολίτη Παντελεήμων Παπαγεωργίου» (CEMES).
Το πολιτικό σκέλος αντιμετώπισης των ποικίλων κρίσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος, συζήτησαν τα μέλη της αντιπροσωπίας με τον Δρ. Κώστα Μυγδάλη, σύμβουλο της Γραμματείας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), στην έδρα του οργάνου. Μεταφέροντας, καταρχήν, τον χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα της Δ.Σ.Ο., κ. Ιωάννη Αμανατίδη, υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, εν συνεχεία ενημέρωσε τα μέλη για τις ενέργειες που η Δ.Σ.Ο επιτελεί, ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός πνεύματος συνεργασίας και διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των χωρών και των κοινοβουλίων που εκπροσωπούνται δια των Ορθοδόξων βουλευτών τους, στη βάση των δημοκρατικών αξιών και αρχών. Επίσης, παρουσίασε τα κείμενα που τα όργανα της Δ.Σ.Ο έχουν εκδώσει σχετικά με την οικονομική κρίση και την έξαρση του πολιτικού και θρησκευτικού εξτρεμισμού, καλώντας το Οικουμενικό Συμβούλιο Νέων της Ευρώπης να συμβάλει στην προσπάθεια ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των πολιτικών, των θρησκευτικών ηγετών και των νέων ανθρώπων.
Αθήνα, 12 – 14 Νοεμβρίου 2015. Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Συμβουλίου Νέων της Ευρώπης. pdf30

Related Articles

Back to top button