ΑΘΗΝΑ, 10-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνάντησης της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών στην έδρα της Γραμματείας, στην Αθήνα.
Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα κάτωθι:

1. Η παρουσία της Δ.Σ.Ο στην Αφρική. Αποτελέσματα της επίσκεψης της Γραμματείας στη Νότια Αφρική.

Ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. κ. Στυλιανός-Άγγελος Παπαθεμελής αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των συναντήσεων, που πραγματοποιήθηκαν στη Νότια Αφρική και τα μέλη της Διεθνούς Γραμματείας υπογράμμισαν τη πολύ θετική απήχηση της παρουσίας της Δ.Σ.Ο. στην Ορθόδοξη κοινότητα του Γιοχάνεσμπουργκ και την Πρετόρια.

2. Προγραμματισμός-προετοιμασία-συζήτηση για τις εργασίες της 13ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο στην Βενετία, 21-25 Ιουνίου 2006, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Ινστιτούτο βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών, με θέμα: « Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ».

3. Παρουσία της Δ.Σ.Ο στην Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας, 14-23 Φεβρουαρίου 2006.

4. Συζήτηση-υιοθέτηση απόφασης για την διεξαγωγή Διεθνούς συνεδρίου με θέμα: «Ορθοδοξία- Βιοηθική-Νομοθετικές και Επιστημονικές Πρωτοβουλίες στην Ευρώπη», σε συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δελφοί, Ελλάδα, 17-19 Οκτωβρίου 2006.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Βιοηθικής της Δ.Σ.Ο. κ. Ν.Κότσιρας αναφέρθηκε στην προσπάθεια που διεξάγεται σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή της Δ.Σ.Ο. για την Βιοηθική, σχετικά με την αναζήτηση τον πλέον αρμοδίων για θέματα τόσο βιοηθικής στις αυτοκέφαλες εκκλησίες όσο και στον επιστημονικό κόσμο για την συνεργασία και συμμετοχή τους στο συνέδριο.

5. Συζήτηση για την έκδοση τόμου με θέμα: «Η μουσική της χριστιανικής Ανατολής», μια πρώτη προσέγγιση.

6. Η πορεία των οικονομικών της Δ.Σ.Ο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Δ.Σ.Ο. κ. B . Plokhotniouk απεδείχθη την Πρόταση του Ταμία της Δ.Σ.Ο. κ. Δ.Γεωργακόπουλο για συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών τον Μάιο 2006, η οποία θα ασχοληθεί και θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους που θα παρουσιασθεί στη Γενικής Συνέλευση του Ιουνίου.

Συζητήθηκαν ακόμη εναλλακτικοί τρόποι εξεύρεσης πόρων όπως η έκδοση πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδρίων από τα κοινοβούλια και η κατά το δυνατόν κάλυψη των εξόδων των συμμετεχόντων από τα κοινοβούλιά τους.

Related Articles

Back to top button