ΝΟΥΡ- ΣΟΥΛΤΑΝ, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, 23 – 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019. 4Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) συμμετείχε στην 4η Συνάντηση Προέδρων των Κοινοβουλίων των Κρατών της Ευρασίας, Νουρ- Σουλτάν, Καζακστάν, 23-24 Σεπτεμβρίου 2019, όπου εκπροσωπήθηκε από το Βουλευτή και μέλος της Δ.Σ.Ο. κ. Ιωάννη Σαρακιώτη.
Στο πλαίσιο της ως άνω εκδήλωσης, ο κ. Σαρακιώτης πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους Κοινοβουλίων σε διμερές επίπεδο και ανέγνωσε χαιρετιστήριο μήνυμα του Γενικού Γραμματέα της Δ.Σ.Ο., Δρα Ανδρέα Μιχαηλίδη, και μεταξύ άλλων υπογραμμίσθηκε ότι:
“…Ο χώρος της Ευρασίας από την αρχαιότητα ως σήμερα αποτελεί ένα ευρύ γεωγραφικό σύνολο με έντονα στοιχεία πλουραλισμού. Πρόκειται για μια περιοχή που συνδυάζει διαφορετικούς λαούς, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικά πολιτικά συστήματα. Η «Ευρασία» με όρους πολιτικούς έχει να παρουσιάσει μεγάλη δυναμική στο πεδίο της περιφερειακής και διεθνούς πολιτικής. Η μακροχρόνια παράδοση της στην ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία των λαών μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για μια ενισχυμένη δραστηριοποίηση για την εδραίωση και την προώθηση των αρχών και των αξιών της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του κοινοβουλευτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και την ειρηνική διευθέτηση των διεθνών διαφορών και την επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων.
Η Δ.Σ.Ο. εκ της συστάσεως της έχει εκφράσει τη σημασία της συνεργασίας των εθνικών, περιφερειακών και διεθνών κοινοβουλευτικών θεσμών με τους εκπροσώπους των θρησκειών. Μια τέτοια συνεργασία μπορεί να αποδειχτεί ωφέλιμη τόσο για τα κοινοβούλια, όσο και για τις θρησκείες. Τα μεν κοινοβούλια μπορούν να αποκτήσουν γνώση αναφορικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες των πιστών των θρησκειών και ως εκ τούτου να ανταποκριθούν καλύτερα στο πολιτικό τους έργο. Από την άλλη πλευρά, οφέλη από αυτή τη συνεργασία παρουσιάζονται και για τις ίδιες τις θρησκείες, καθώς αποκτούν βήμα, ώστε να ακουστούν οι φωνές των πιστών τους και μπορούν να θωρακιστούν από ενδεχόμενες απειλές…”.

Νουρ- Σουλτάν, Καζακστάν, 23 – 24 Σεπτεμβρίου 2019. 4η Συνάντηση Προέδρων Κοινοβουλίων των Ευρασιατικών Χωρών pdf30

Related Articles

Back to top button