Η ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Μνημεία που έχουν υποστεί φθορές – καταστροφές από ανθρώπους.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column] [vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 2.” open=”false” el_id=”1459689853044-a2c3ed20-8948″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 2_1
Photo Name : 2_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 2_2
Photo Name : 2_2
pdf30
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 62.” open=”false” el_id=”1459690008909-ed507c15-4209″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 62_1
Photo Name : 62_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 62_2
Photo Name : 62_2
Photo Name : 62_3
Photo Name : 62_3
pdf30
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 96.” open=”false” el_id=”1459690180222-b52c4cc6-091e”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 96_1
Photo Name : 96_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 96_2
Photo Name : 96_2
Photo Name : 96_3
Photo Name : 96_3
pdf30
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 160.” open=”false” el_id=”1459690402197-0d468fa3-2a36″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 1603_1
Photo Name : 1603_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 1603_2
Photo Name : 1603_2
Photo Name : 1603_3
Photo Name : 1603_3
Photo Name : 1603_4
Photo Name : 1603_4

 

 

 

 

 

 

 

pdf301603map
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 167.” open=”false” el_id=”1459690686667-2ec629a9-0a30″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το κείμενο της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 1673_6
Photo Name : 1673_6
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf30
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 52.” open=”false” el_id=”1459691047657-0aa4d3a2-d3e9″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 52_2
Photo Name : 52_2
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 52_1
Photo Name : 52_1
Photo Name : 52_3
Photo Name : 52_3
Photo Name : 52_4
Photo Name : 52_4
Photo Name : 52_5
Photo Name : 52_5
Photo Name : 52_6
Photo Name : 52_6
Photo Name : 52_7
Photo Name : 52_7
pdf30
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 93.” open=”false” el_id=”1459691414415-59fad7a0-11fb”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το κείμενο της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 93_1
Photo Name : 93_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf30
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 106.” open=”false” el_id=”1459691721847-1e5ecbe8-fea7″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 106_1
Photo Name : 106_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 106_2
Photo Name : 106_2
Photo Name : 106_3
Photo Name : 106_3
pdf301063map
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 109.” open=”false” el_id=”1459692048242-af8d583d-f330″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 109_1
Photo Name : 109_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 109_2
Photo Name : 109_2
Photo Name : 109_3
Photo Name : 109_3
pdf301093map
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 114.” open=”false” el_id=”1459692210292-43a5634b-d01f”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 114_1
Photo Name : 114_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 114_2
Photo Name : 114_2
pdf301143map
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 139.” open=”false” el_id=”1459692400868-0a4539cc-75c3″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 139_1
Photo Name : 139_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 139_2
Photo Name : 139_2
Photo Name : 139_3
Photo Name : 139_3
pdf301393map
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 43.” open=”false” el_id=”1459692845241-7a00bfa4-de8c”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το κείμενο της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 43_1
Photo Name : 43_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf30
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 78.” open=”false” el_id=”1459693514784-f4ad14e2-8164″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το κείμενο της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 78_1
Photo Name : 78_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf30
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 85.” open=”false” el_id=”1459693759575-87f2d30c-9ba7″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 85_2
Photo Name : 85_2
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 85_1
Photo Name : 85_1
Photo Name : 85_3
Photo Name : 85_3
Photo Name : 85_4
Photo Name : 85_4
Photo Name : 85_5
Photo Name : 85_5
Photo Name : 85_6
Photo Name : 85_6
pdf30853map
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 146.” open=”false” el_id=”1459694389053-414719d1-5338″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 146_1
Photo Name : 146_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 146_2
Photo Name : 146_2
Photo Name : 146_3
Photo Name : 146_3
pdf301463map
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 147.” open=”false” el_id=”1459694578596-d80328a9-64c4″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 147_1
Photo Name : 147_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 147_2
Photo Name : 147_2
Photo Name : 147_3
Photo Name : 147_3
pdf301473map

 

[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 158.” open=”false” el_id=”1459694830383-016d09d5-c280″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το κείμενο της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 1583_3
Photo Name : 1583_3
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf30
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 169.” open=”false” el_id=”1459695010224-dedde3bb-52c2″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 1693_3
Photo Name : 1693_3
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 1693_4
Photo Name : 1693_4
pdf30
[/vc_column_inner][/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]
Back to top button