ΤΟΜΕΑΣ 3

Μνημεία που έχουν υποστεί φθορές – καταστροφές από ανθρώπους.

Photo Name : 2_1
Photo Name : 2_1
Photo Name : 2_2
Photo Name : 2_2
Photo Name : 7_1
Photo Name : 7_1
Photo Name : 19_1
Photo Name : 19_1
Photo Name : 19_2
Photo Name : 19_2
Photo Name : 19_3
Photo Name : 19_3
Photo Name : 27_1
Photo Name : 27_1
Photo Name : 27_2
Photo Name : 27_2
Photo Name : 27_3
Photo Name : 27_3
Photo Name : 43_1
Photo Name : 43_1
Photo Name : 49_1
Photo Name : 49_1
Photo Name : 49_2
Photo Name : 49_2
Photo Name : 49_3
Photo Name : 49_3
Photo Name : 52_1
Photo Name : 52_1
Photo Name : 52_2
Photo Name : 52_2
Photo Name : 52_3
Photo Name : 52_3
Photo Name : 52_4
Photo Name : 52_4
Photo Name : 52_5
Photo Name : 52_5
Photo Name : 52_6
Photo Name : 52_6
Photo Name : 52_7
Photo Name : 52_7
Photo Name : 62_1
Photo Name : 62_1
Photo Name : 62_2
Photo Name : 62_2
Photo Name : 62_3
Photo Name : 62_3
Photo Name : 78_1
Photo Name : 78_1
Photo Name : 78_2
Photo Name : 78_2
Photo Name : 78_3
Photo Name : 78_3
Photo Name : 80_1
Photo Name : 80_1
Photo Name : 85_1
Photo Name : 85_1
Photo Name : 85_2
Photo Name : 85_2
Photo Name : 85_3
Photo Name : 85_3
Photo Name : 85_4
Photo Name : 85_4
Photo Name : 85_5
Photo Name : 85_5
Photo Name : 85_6
Photo Name : 85_6
Photo Name : 93_1
Photo Name : 93_1
Photo Name : 96_1
Photo Name : 96_1
Photo Name : 96_2
Photo Name : 96_2
Photo Name : 96_3
Photo Name : 96_3
Photo Name : 106_1
Photo Name : 106_1
Photo Name : 106_2
Photo Name : 106_2
Photo Name : 106_3
Photo Name : 106_3
Photo Name : 109_1
Photo Name : 109_1
Photo Name : 109_2
Photo Name : 109_2
Photo Name : 109_3
Photo Name : 109_3
Photo Name : 114_1
Photo Name : 114_1
Photo Name : 114_2
Photo Name : 114_2
Photo Name : 117_1
Photo Name : 117_1
Photo Name : 121_1
Photo Name : 121_1
Photo Name : 135_1
Photo Name : 135_1
Photo Name : 135_2
Photo Name : 135_2
Photo Name : 135_3
Photo Name : 135_3
Photo Name : 138_1
Photo Name : 138_1
Photo Name : 138_2
Photo Name : 138_2
Photo Name : 138_3
Photo Name : 138_3
Photo Name : 139_1
Photo Name : 139_1
Photo Name : 139_2
Photo Name : 139_2
Photo Name : 139_3
Photo Name : 139_3
Photo Name : 140_1
Photo Name : 140_1
Photo Name : 141_1
Photo Name : 141_1
Photo Name : 142_1
Photo Name : 142_1
Photo Name : 142_2
Photo Name : 142_2
Photo Name : 146_1
Photo Name : 146_1
Photo Name : 146_2
Photo Name : 146_2
Photo Name : 146_3
Photo Name : 146_3
Photo Name : 147_1
Photo Name : 147_1
Photo Name : 147_2
Photo Name : 147_2
Photo Name : 147_3
Photo Name : 147_3
Photo Name : 150_1
Photo Name : 150_1
Photo Name : 150_2
Photo Name : 150_2
Photo Name : 1503_3
Photo Name : 1503_3
Photo Name : 1503_4
Photo Name : 1503_4
Photo Name : 1503_5
Photo Name : 1503_5
Photo Name : 152_1
Photo Name : 152_1
Photo Name : 152_2
Photo Name : 152_2
Photo Name : 152_3
Photo Name : 152_3
Photo Name : 152_4
Photo Name : 152_4
Photo Name : 152_5
Photo Name : 152_5
Photo Name : 152_6
Photo Name : 152_6
Photo Name : 155_1
Photo Name : 155_1
Photo Name : 155_2
Photo Name : 155_2
Photo Name : 155_3
Photo Name : 155_3
Photo Name : 156_1
Photo Name : 156_1
Photo Name : 156_2
Photo Name : 156_2
Photo Name : 156_3
Photo Name : 156_3
Photo Name : 156_4
Photo Name : 156_4
Photo Name : 156_5
Photo Name : 156_5
Photo Name : 156_6
Photo Name : 156_6
Photo Name : 1583_1
Photo Name : 1583_1
Photo Name : 1583_2
Photo Name : 1583_2
Photo Name : 1583_3
Photo Name : 1583_3
Photo Name : 1593_1
Photo Name : 1593_1
Photo Name : 1593_2
Photo Name : 1593_2
Photo Name : 1593_3
Photo Name : 1593_3
Photo Name : 1603_1
Photo Name : 1603_1
Photo Name : 1603_2
Photo Name : 1603_2
Photo Name : 1603_3
Photo Name : 1603_3
Photo Name : 1603_4
Photo Name : 1603_4
Photo Name : 1653_1
Photo Name : 1653_1
Photo Name : 1653_2
Photo Name : 1653_2
Photo Name : 1653_3
Photo Name : 1653_3
Photo Name : 1673_1
Photo Name : 1673_1
Photo Name : 1673_2
Photo Name : 1673_2
Photo Name : 1673_3
Photo Name : 1673_3
Photo Name : 1673_4
Photo Name : 1673_4
Photo Name : 1673_5
Photo Name : 1673_5
Photo Name : 1673_6
Photo Name : 1673_6
Photo Name : 1683_1
Photo Name : 1683_1
Photo Name : 1683_2
Photo Name : 1683_2
Photo Name : 1683_3
Photo Name : 1683_3
Photo Name : 1683_4
Photo Name : 1683_4
Photo Name : 1683_5
Photo Name : 1683_5
Photo Name : 1683_6
Photo Name : 1683_6
Photo Name : 1683_7
Photo Name : 1683_7
Photo Name : 1683_8
Photo Name : 1683_8
Photo Name : 1693_1
Photo Name : 1693_1
Photo Name : 1693_2
Photo Name : 1693_2
Photo Name : 1693_3
Photo Name : 1693_3
Photo Name : 1693_4
Photo Name : 1693_4
Photo Name : 1693_5
Photo Name : 1693_5
Photo Name : 1693_6
Photo Name : 1693_6
Back to top button