Η ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Μνημεία τα οποία είναι επισκέψιμα και χρηστικά αλλά με φθορές από ατμοσφαιρικούς και λοιπούς ρύπους και άλλα φυσικά στοιχεία.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] [vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 80.” open=”false” el_id=”1459684607079-314e20cb-5c96″][vc_column_inner width=”1/4″]

Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 80_1
Photo Name : 80_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 80_2
Photo Name : 80_2
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 153.” open=”false” el_id=”1459684882228-485d00e5-5c34″][vc_column_inner width=”1/4″]

Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 153_1
Photo Name : 153_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 153_2
Photo Name : 153_2
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator] [vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 149.” open=”false” el_id=”1459685087835-d2468ac6-5ed6″][vc_column_inner width=”1/4″]

Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 149_1
Photo Name : 149_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 149_2
Photo Name : 149_2
Photo Name : 149_3
Photo Name : 149_3
Photo Name : 149_4
Photo Name : 149_4
Photo Name : 149_5
Photo Name : 149_5
Photo Name : 149_6
Photo Name : 149_6

 

 

 

 

 

 

 

pdf301492map
[/vc_column_inner][/vc_toggle][vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 150.” open=”false” el_id=”1459685392238-c283a86c-9c4b”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 150_1
Photo Name : 150_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf301502map
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator] [vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 46.” open=”false” el_id=”1459685721844-262a9565-015f”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 46_2
Photo Name : 46_2
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 46_1
Photo Name : 46_1
Photo Name : 46_3
Photo Name : 46_3
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator] [vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 111.” open=”false” el_id=”1459685891624-248ad96b-1723″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το κείμενο της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 111_1
Photo Name : 111_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator] [vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 134.” open=”false” el_id=”1459686080975-ed0d6393-3260″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 134_1
Photo Name : 134_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 134_2
Photo Name : 134_2
Photo Name : 134_3
Photo Name : 134_3
Photo Name : 134_4
Photo Name : 134_4
Photo Name : 134_5
Photo Name : 134_5
Photo Name : 134_6
Photo Name : 134_6
pdf301342map
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator] [vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 89.” open=”false” el_id=”1459686357752-02708958-75f6″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το κείμενο της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 89_1
Photo Name : 89_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator] [vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 96.” open=”false” el_id=”1459686471796-5c65b8b4-e97a”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 96_1
Photo Name : 96_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 96_2
Photo Name : 96_2
Photo Name : 96_3
Photo Name : 96_3
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator] [vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 112.” open=”false” el_id=”1459686585735-84fe1610-b261″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 112_1
Photo Name : 112_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 112_2
Photo Name : 112_2
Photo Name : 112_3
Photo Name : 112_3
Photo Name : 112_4
Photo Name : 112_4
Photo Name : 112_5
Photo Name : 112_5
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator] [vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 151.” open=”false” el_id=”1459686764182-2eb5f428-7aff”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 151_1
Photo Name : 151_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 151_2
Photo Name : 151_2
Photo Name : 151_3
Photo Name : 151_3
pdf301512map
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator] [vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 162.” open=”false” el_id=”1459687041565-5081c75e-d052″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 1622_2
Photo Name : 1622_2
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 1622_1
Photo Name : 1622_1
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]
Back to top button