Η ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Μνημεία εγκαταλελειμμένα που αφέθηκαν στην φθορά του χρόνου λόγω μη χρήσης τους υποχρεωτικής ή εθελούσιας.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] [vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 30.” open=”false” el_id=”1459514300269-8d8bd31a-d08d”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το κείμενο της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 30_1
Photo Name : 30_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 48.” open=”false” el_id=”1459664069071-5f6c04a4-58c2″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 48_1
Photo Name : 48_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf30481map
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 84.” open=”false” el_id=”1459665207230-aa601a9a-d77c”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 84_3
Photo Name : 84_3
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 84_1
Photo Name : 84_1
Photo Name : 84_2
Photo Name : 84_2
Photo Name : 84_4
Photo Name : 84_4

 

 

 

 

 

 

 

pdf30841map
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 149.” open=”false” el_id=”1459667139975-334da427-be55″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 149_2
Photo Name : 149_2
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 149_1
Photo Name : 149_1
Photo Name : 149_3
Photo Name : 149_3
Photo Name : 149_4
Photo Name : 149_4
Photo Name : 149_5
Photo Name : 149_5

 

 

 

 

 

 

 

pdf301491map
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 20.” open=”false” el_id=”1459668045991-cb9c85ad-15cd”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το κείμενο της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 20_1
Photo Name : 20_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 109.” open=”false” el_id=”1459668245498-5813fdc0-4dfc”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 109_1
Photo Name : 109_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 109_2
Photo Name : 109_2
pdf301091map
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 130.” open=”false” el_id=”1459668508854-d92e772d-cceb”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 130_1
Photo Name : 130_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf301301map
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 21.” open=”false” el_id=”1459668885742-bc9e9a3b-09b3″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 21_1
Photo Name : 21_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]

21_2

pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 62.” open=”false” el_id=”1459669270566-61e8e459-0995″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 62_1
Photo Name : 62_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 62_2
Photo Name : 62_2
Photo Name : 62_3
Photo Name : 62_3
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 107.” open=”false” el_id=”1459669505282-09d74814-8aab”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 107_2
Photo Name : 107_2
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 107_1
Photo Name : 107_1
Photo Name : 107_3
Photo Name : 107_3
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 108.” open=”false” el_id=”1459669687078-cd0b1772-f9f8″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 108_2
Photo Name : 108_2
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 108_1
Photo Name : 108_1
Photo Name : 108_3
Photo Name : 108_3
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 118.” open=”false” el_id=”1459669835434-e77fa463-1464″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 118_2
Photo Name : 118_2
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 118_1
Photo Name : 118_1
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 124.” open=”false” el_id=”1459670008667-03556a7a-1ec6″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 124_1
Photo Name : 124_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf301241map
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 158.” open=”false” el_id=”1459670688085-e201275c-6d65″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 1581_2
Photo Name : 1581_2
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 81.” open=”false” el_id=”1459674051179-26277dd2-14d1″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 81_1
Photo Name : 81_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 81_2
Photo Name : 81_2
Photo Name : 81_3
Photo Name : 81_3
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 94.” open=”false” el_id=”1459674254607-a2bbb99a-5a73″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 94_1
Photo Name : 94_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 94_3
Photo Name : 94_3
Photo Name : 94_4
Photo Name : 94_4
Photo Name : 94_2
Photo Name : 94_2
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 101.” open=”false” el_id=”1459674765743-6c3284e9-30c1″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 101_1
Photo Name : 101_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 101_2
Photo Name : 101_2
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 106.” open=”false” el_id=”1459674920135-a023276e-a225″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 106_2
Photo Name : 106_2
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 106_1
Photo Name : 106_1
Photo Name : 106_3
Photo Name : 106_3
pdf301061map
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 115.” open=”false” el_id=”1459675317414-51a66bdc-20b7″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το κείμενο της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 115_5
Photo Name : 115_5
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 127.” open=”false” el_id=”1459675456651-e6ba6b3d-a628″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 127_2
Photo Name : 127_2
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 127_1
Photo Name : 127_1
pdf301271map
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 128.” open=”false” el_id=”1459678123797-7f5d88a1-4cb5″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 128_1
Photo Name : 128_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 128_2
Photo Name : 128_2
Photo Name : 128_3
Photo Name : 128_3
pdf301281map
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 138.” open=”false” el_id=”1459678367912-e20d6212-476f”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 138_1
Photo Name : 138_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 138_2
Photo Name : 138_2
Photo Name : 138_3
Photo Name : 138_3
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 150.” open=”false” el_id=”1459678546498-5b73b3c2-a49e”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, κείμενο και χάρτης που φαίνεται η τοποθεσία του μνημείου.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 150_1
Photo Name : 150_1
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
pdf301501map
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 164.” open=”false” el_id=”1459679081786-0533292e-7970″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 1641_3
Photo Name : 1641_3
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 1641_1
Photo Name : 1641_1
Photo Name : 1641_2
Photo Name : 1641_2
Photo Name : 1641_4
Photo Name : 1641_4
Photo Name : 1641_5
Photo Name : 1641_5
Photo Name : 1641_6
Photo Name : 1641_6
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 166.” open=”false” el_id=”1459679365050-e28a4726-5a48″]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 1661_3
Photo Name : 1661_3
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 1661_1
Photo Name : 1661_1
Photo Name : 1661_2
Photo Name : 1661_2
Photo Name : 1661_4
Photo Name : 1661_4
Photo Name : 1661_5
Photo Name : 1661_5
Photo Name : 1661_6
Photo Name : 1661_6
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle] [vc_separator][vc_toggle title=”Η συμμετοχή νούμερο 169.” open=”false” el_id=”1459679615789-689074d5-ccbe”]

[vc_column_inner width=”1/4″]
Η φωτογραφία που διαγωνίζεται.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Το υπόλοιπο υλικό της ίδιας συμμετοχής, φωτογραφίες και κείμενο που αναφέρεται στο μνημείο.
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”1/4″]
Photo Name : 1691_3
Photo Name : 1691_3
[/vc_column_inner] [vc_column_inner width=”3/4″]
Photo Name : 1691_1
Photo Name : 1691_1
Photo Name : 1691_2
Photo Name : 1691_2
Photo Name : 1691_4
Photo Name : 1691_4
Photo Name : 1691_5
Photo Name : 1691_5
pdf30
[/vc_column_inner] [/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]
Back to top button