ΑΘΗΝΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των συμμετεχόντων στο Διεθνή Επιστημονικό Διαγωνισμό Δοκιμίου με θέμα:
«Οι κοινωνικές αξίες του χριστιανισμού στο χώρο της πολιτικής και η συμβολή της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο) στην ανάδειξή τους»
Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με το διεθνή επιστημονικό διαγωνισμό δοκιμίου ότι η αξιολόγηση των εργασιών ολοκληρώθηκε.
Η Διεθνής Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. όρισε τρεις τριμελείς επιστημονικές επιτροπές μια για κάθε γλώσσα (Αγγλική, Ελληνική και Ρωσική) οι οποίες αξιολόγησαν τις υποβληθείσες μελέτες. Ο τρόπος αξιολόγησης ήταν κοινός και καθορίστηκε σε συνεργασία των τριών (3) συντονιστών των Επιτροπών.
Η Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. κατέγραψε όλες τις μελέτες που έχουν υποβληθεί προς συμμετοχή στον διαγωνισμό και μετέφερε όλες τις καταγεγραμμένες μελέτες στις ομάδες κριτών, οι οποίοι πραγματοποίησαν την αρχική αξιολόγηση με σύστημα 10 βαθμών.
Από τις τρεις επιτροπές που αναφέρονται παραπάνω προέκυψε νέα πενταμελής επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από τους επικεφαλής των τριών τριμερών και από δύο συμβούλους της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Σκοπός της επιτροπής ήταν να επαναξιολογήσει τις τρεις καλύτερες μελέτες οι οποίες προέκυψαν από την προηγούμενη αξιολόγηση.
Οι τρεις καλύτερες μελέτες μεταφράστηκαν και στις τρεις γλώσσες και επαναξιολογήθηκαν από τη δεύτερη επιστημονική επιτροπή.
Στο σύνολο τις διαδικασίας τηρήθηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων, ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της αξιολόγησης.
Οι τρεις καλύτερες μελέτες θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.eiao.org.gr με τα αντίστοιχα ονόματα, βιογραφικά και φωτογραφίες των επιτυχόντων.

Οι συγγραφείς των καλύτερων μελετών προσκαλούνται προς συμμετοχή στην Τελετή Βράβευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην 21η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο., στη Μόσχα, στις 26 Ιουνίου 2014.
Τα αποτελέσματα του Επιστημονικού Διαγωνισμού σε pdf30 σε  word30

Related Articles

Back to top button