ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 14-17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο., ΚΑΙ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗ Κ. SERGEY POPOV, ΣΤΗΝ 137Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο., Γερουσιαστής κ. Sergey Popov, συμμετείχε στην 137η Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη, 14-17 Οκτωβρίου 2017.
Ο κ. Popov απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Δ.Σ.Ο. και ομίλησε επί του θέματος της Γενικής Συζήτησης της ολομέλειας της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης: «Προώθηση του πολιτιστικού πλουραλισμού και της ειρήνης μέσω του διαθρησκευτικού και διεθνοτικού διαλόγου». Ο κ. Popov, μεταξύ άλλων, είπε: «Σπεύδω να σας πληροφορήσω, αγαπητοί συνάδελφοι, πως η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας εδώ και 24 χρόνια προσπαθεί ακριβώς να συμβάλει στην εμπέδωση θέσεων, απόψεων και πολιτικών και την ερμηνεία κοινωνικών γεγονότων, που έχουν ως αφετηρία την προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρήνης μέσα από τον διαθρησκειακό διάλογο και τον θετικό καθορισμό των σχέσεων της πολιτικής με τις θρησκείες».

 

Αγία Πετρούπολη, 14-17 Οκτωβρίου 2017. Συμμετοχή του Πρόεδρου της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο., και Γερουσιαστή κ. Sergey Popov, στην 137η Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. pdf30

Related Articles

Back to top button