5Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΒΑΡΣΟΒΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, 1998

Κεντρικό θέμα: «Τα προβλήματα που δημιουργούν οι νεοφανείς αιρέσεις στις χώρες της Ε.Δ.Σ.Ο. και οι αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης τους». 

Related Articles

Back to top button