19 – 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ | 19 – 20 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

19 – 20 Νοεμβρίου 2012

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

10.00   Συνάντηση με την Αμερικανική Επιτροπή για τη διεθνή θρησκευτική ελευθερία (USCIRF) (Δρ. Katrina Lantos Swett, Πρόεδρο της Επιτροπής USCIRF, Πρέσβυ κα Jackie Wolcott, πρώην Διευθύντρια της Επιτροπής USCIRF, κ.  Knox Thames, Διευθυντή Πολιτικής και Έρευνας. μέλη της Επιτροπής και πολιτικά στελέχη).

12.00    Συνάντηση με τον κ. Nick Larigakis, Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου.

14.00    Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών κ. Eric Rubin καθώς και τον κ. Henry Bisharat, Ανώτερο Σύμβουλο του ειδικού απεσταλμένου του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας

16.15    Συνάντηση με τον κ. Leonard Leo, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο  της Ομοσπονδιακής Εταιρίας Δικαίου και Σπουδών Δημόσιας Πολιτικής (τ. Πρόεδρος της Επιτροπής USCIRF)

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

10.00    Συνάντηση με τo Ίδρυμα Θρησκευτικής Ελευθερίας Becket (κ. William Mumma, Πρόεδρο, κα Tina Ramirez, Διευθύντρια Διεθνών και Κυβερνητικών Σχέσεων, κα Sarah Schlesinger, Διευθύντρια Διεθνούς προγράμματος)

12.00    Συνάντηση με τον κ. Aram Hamparian, Εκτελεστικό Διευθυντή της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής στην Αμερική.

Related Articles

Back to top button