18η ετήσια Γενική Συνέλευση | Παρίσι, Γαλλία 2011 | Ψήφισμα – Συμπεράσματα

 

“Οι θρησκευτικές αξίες στον κόσμο της οικονομικής κρίσης”

Η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), στην οποία συμμετέχουν περί τα 25 κοινοβούλια και ομάδες βουλευτών από όλο τον κόσμο, αφού άκουσε με προσοχή τις εισηγήσεις των ειδικών εισηγητών και τις τοποθετήσεις των μελών της κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:
Για μια ακόμη φορά διαπιστώνεται ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε βαθιά κρίση και ύφεση, η διάρκεια και ένταση της οποίας δεν μπορούν ακόμη να εκτιμηθούν. Η κρίση αυτή συνυπάρχει με τη γενικότερη κρίση της κοινωνίας και την κρίση του αξιακού της συστήματος, θέματα με τα οποία εκτενώς έχει ασχοληθεί η Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο κατά τα παρελθόντα έτη, ενώ κοινή είναι η διαπίστωση, ότι οι σύγχρονες δομές της οικονομίας, που οδήγησαν στα μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα, έχουν μεταβληθεί και δεν εγγυώνται, πλέον, μια σταθερή, μακροπρόθεσμη και ισορροπημένη ανάπτυξη.
Εδώ και πολύ καιρό οι πολύμορφες χρηματοδοτικές αγορές ενίσχυσαν παραγωγικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη. Η ολοένα και μεγαλύτερη, όμως, κινητικότητα της παγκόσμιας αγοράς κεφαλαίων, χωρίς τη σύνδεση με την πραγματική βάση της οικονομίας, οδήγησε στα αποτελέσματα που βιώνουμε στις μέρες μας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη βαθμιαία απώλεια της ικανότητας των κρατών να κατευθύνουν την εθνική χρηματοοικονομική τους δυναμική, οδήγησαν τη διεθνή οικονομία σε βαθειά κρίση .
Οι θρησκευτικές αξίες, διαμέσου των αιώνων, αποτέλεσαν ισχυρή βάση πάνω στην οποία δομήθηκε η ανθρώπινη σκέψη και ηθική. Μεγάλες κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύματος, έχουν ως αφετηρία τις θρησκευτικές πανανθρώπινες αξίες, που μπορούν και σήμερα να αποτελέσουν – στην δύσκολη συγκυρία που βιώνει ο κόσμος – το σημείο αναζήτησης σταθερών για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης και τη θέσπιση κανόνων κοινωνικών συμπεριφορών, αλληλεγγύης και εταιρικής ευθύνης στη διαχείριση των ανθρώπινων και φυσικών πόρων.

Η οικονομία, παρότι αποτελεί κεντρική διάσταση της ανθρώπινης δραστηριότητας, εν τούτοις δεν πρέπει να καταλαμβάνει το κέντρο της ζωής και να γίνεται η μόνη έγνοια και αξία της κοινωνίας. Αυτό θα σημάνει ότι το κοινωνικο-πολιτισμικό σύστημα έχει αποδυναμωθεί πλήρως, περιοριζόμενο στην παραγωγή και κατανάλωση υλικών αγαθών και μόνο.
Σήμερα, που η οικονομική κρίση πλήττει ανελέητα τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού σε όλο τον πλανήτη, θεωρούμε, ότι η επαναπροσέγγιση με τις πανανθρώπινες αξίες στην κατεύθυνση επίλυσης των μεγάλων προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, πρέπει να καταστεί ο πυρήνας του δημοσίου διαλόγου και της κοινής δράσης πολιτικών, κοινωνικών και πνευματικών δυνάμεων, χωρίς φοβικά σύνδρομα, δογματισμούς, εμμονές ή βεβαιότητες.
Σε μία κοινωνία, η οποία έπαυσε να είναι αλληλέγγυα, προβάλλει έντονα το καθήκον που επιτάσσει να βρεθούμε συνειδητά όλοι μας στο πλευρό των πασχόντων και αδυνάτων, υπερασπιζόμενοι το συμφέρον και τα δικαιώματα των πολλών.
Η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο εκφράζει, τέλος, την ικανοποίησή της για το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας. Επισημαίνει, μάλιστα, τα παρακάτω σημεία του ψηφίσματος, τα οποία έχουν ενδιαφέρον για το θέμα της παρούσης Γ.Σ. της ΔΣΟ: “…3.καταδικάζει σθεναρά κάθε είδος βίας κατά Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και κάθε είδος διακρίσεων και μισαλλοδοξίας, που βασίζεται στη θρησκεία και τις πεποιθήσεις εναντίον πιστών, ατόμων που έχουν αλλάξει θρήσκευμα και μη πιστών• τονίζει και πάλι ότι το δικαίωμα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα•…8.εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες για την κατάχρηση της θρησκείας από δράστες τρομοκρατικών ενεργειών σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Καταδικάζει την εκμετάλλευση της θρησκείας σε διάφορες πολιτικές συγκρούσεις…18. επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε όλες τις πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ θρησκευτικών και λοιπών κοινοτήτων•καλεί όλες τις θρησκευτικές αρχές να προωθήσουν την ανοχή και να αναλάβουν πρωτοβουλίες κατά του βίαιου και χαρακτηριζόμενου από το μίσος εξτρεμιστικού ριζοσπαστισμού•…”.

Related Articles

Back to top button