18η ετήσια Γενική Συνέλευση | Παρίσι, Γαλλία 2011 | ΨΗΦΙΣΜΑ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, συνελθούσα στη 18η ετήσια σύνοδό της, στο Παρίσι, από 21 ως 23 Ιουνίου 2011,

Υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον τουρκικό στρατό έχει καταδικαστεί με αριθμό ψηφισμάτων και αποφάσεων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, περιλαμβανομένων του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας,

Εκφράζοντας την ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη εδώ και 37 χρόνια παραβίαση από την Τουρκία κάθε αρχής δικαίου και κάθε βασικού ανθρώπινου δικαιώματος στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, το σφετερισμό των εκεί Ελληνοκυπριακών περιουσιών και τη σύληση της εκεί θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κληρονομιάς,

Ιδιαίτερα θορυβημένη από την αυθαιρεσία του κατοχικού καθεστώτος και του στρατού κατοχής να εισβάλει σε ιερό ναό στην Καρπασία, ανήμερα των Χριστουγέννων του 2010 και να διακόψει, με βίαιο και ασεβή τρόπο, τη θεία λειτουργία, προσβάλλοντας βάναυσα τους ιερείς, τους πιστούς, καθώς και την ιερότητα του χώρου,

Τονίζοντας ότι οι παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων Κυπρίων και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη θρησκεία και την παιδεία, αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως μέρος μιας μεθοδευμένης στρατηγικής εθνικού ξεκαθαρίσματος εκ μέρους της Τουρκίας και του υποτελούς σε αυτήν κατοχικού καθεστώτος, προς επιβολή και εδραίωση του εθνικού και θρησκευτικού διαχωρισμού και κατ’ επέκταση της πολιτικής της διχοτόμησης στην Κύπρο,

Υπογραμμίζοντας ακόμη ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί παραβίαση της σχετικής Συμφωνίας της 3ης Βιέννης, σύμφωνα με την οποία η Τουρκοκυπριακή πλευρά δεσμεύεται να παρέχει στον εγκλωβισμένο πληθυσμό «κάθε βοήθεια για να διάγει μια ομαλή ζωή, περιλαμβανομένων θρησκευτικών και εκπαιδευτικών διευκολύνσεων, καθώς και ιατρικής φροντίδας και ελεύθερης διακίνησης …»,

Υπενθυμίζοντας όλα τα προηγούμενα σχετικά ψηφίσματά της,

1.Καταδικάζει τις πρόσφατες, αλλά και οποιεσδήποτε άλλες, ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος που στερούν από τους εγκλωβισμένους κατοίκους της Καρπασίας το αναφαίρετο δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων και πεποιθήσεων, όπως αυτό καθορίζεται και κατοχυρώνεται στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

2.Καλεί την Τουρκία, η οποία είναι υπεύθυνη για τις πράξεις του κατοχικού καθεστώτος, να συμμορφωθεί με τους κανόνες διεθνούς δικαίου και να αποκαταστήσει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των εγκλωβισμένων κατοίκων της Κύπρου, περιλαμβανομένων των θρησκευτικών τους δικαιωμάτων, όπως και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων.

3.Καλεί επίσης την Τουρκία να σεβαστεί τους χώρους λατρείας, τους πιστούς και τους ιερείς της Κυπριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας και να προβεί στις δέουσες ενέργειες προς τον κατοχικό στρατό για άμεσο τερματισμό της βεβήλωσης και σύλησης της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στα υπό την κατοχή της Κυπριακά εδάφη.

4.Απευθύνει έκκληση στον ΟΗΕ και στη διεθνή κοινότητα γενικότερα να εντείνουν τις προσπάθειές τους για συμμόρφωση της Τουρκίας με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα τα σχετικά με την Κύπρο ψηφίσματα του ΟΗΕ.

5.Απευθύνει επίσης ιδιαίτερη έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη τις απαράδεκτες και καταδικαστέες αυτές ενέργειες της Τουρκίας κατά την αξιολόγηση της εντιαξιακής της πορείας, ασκώντας ουσιαστικές πιέσεις στην αιτήτρια χώρα για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών στην Κύπρο.

Related Articles

Back to top button