17.09.2013. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ΜΑΤΒΙΕΝΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Βαλεντίνα Ματβιένκο: Ανάγκη να ενισχυθεί η διακοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας.

17.09.2013 16:16 Η εφημερίδα του κοινοβουλίου. Διαδικτυακή πύλη : www.pnp.ru

Η διακοινοβουλευτική συνεργασία αποτελεί μια σημαντική παράμετρο των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ελλάδας. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση των δεσμών στον τομέα αυτό. Αυτό δήλωσε η Πρόεδρος του Συμβουλίου Ομοσπονδίας της Ρωσίας κας Βαλεντίνα Ματβιένκο και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριος Ευάγγελος Μεϊμαράκης.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Ομοσπονδίας πρότεινε να ενισχυθούν οι διακοινοβουλευτικές επαφές μεταξύ της Ρωσίας και της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, της συνεργασίας μέσω των ειδικών επιτροπών, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα του δικαίου και της νομοθεσίας.

“ Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας έχουν ένα σταθερό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Τα κοινοβούλια μας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σ’αυτή την ανάπτυξη.” – δήλωσε η Βαλεντίνα Ματβιένκο.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Ομοσπονδίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας τόνισε την ταύτιση απόψεων της Ρωσίας με την Ελλάδα σε διεθνή θέματα. “Έχουμε συντονίσει τις προσεγγίσεις μας σε βασικά διεθνή θέματα στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις του Συμβουλίου Ευρώπης, του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία), του ΟΣΕΠ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας ) και στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας. Ενώνοντας τις δυνάμεις τους η Ρωσία και η Ελλάδα γίνονται σημαντικός παράγοντας στις δραστηριότητες των διακοινοβουλευτικών οργανισμών.”

Related Articles

Back to top button