14Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ | ΑΣΤΑΝΑ, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 2007 | ΨΗΦΙΣΜΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ψήφισμα – Συμπεράσματα

«Ο Διαθρησκειακός διάλογος ως παράγοντας ειρηνικών και δίκαιων σχέσεων μεταξύ των λαών»

«Ο Θεός αγάπη εστί ..» (Α΄ Ιωάν. 4, 16).

Εμείς, αντιπρόσωποι βουλευτές των κοινοβουλίων μας, που συνήλθαμε στην πόλη της Αστανά, Πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Καζακστάν, μετά από αποδοχή του Εθνικού Κοινοβουλίου, ολοκληρώνοντας την 14η Γενική μας Συνέλευση με κεντρικό θέμα: «Ο Διαθρησκειακός διάλογος ως παράγοντας ειρηνικών και δίκαιων σχέσεων μεταξύ των λαών», απευθυνόμαστε σήμερα προς τα κοινοβούλιά μας, προς την πολιτική ηγεσία των χωρών μας, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς, προς τους θρησκευτικούς ηγέτες του κόσμου, προς κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως και τους απευθύνουμε εγκάρδιο χαιρετισμό αγάπης, συνεννόησης και καταλλαγής.

Η παγκόσμια κοινότητα σήμερα, τελεί υπό την απειλή διαφόρων μορφών βίας και μάλιστα με το προσωπείο της αποκαλούμενης θρησκευτικής.
Και ενώ στον πυρήνα όλων των θρησκειών, ιδιαίτερα μάλιστα των μονοθεϊστικών, περικλείεται ένα μήνυμα, ζωής, ειρήνης, δικαιοσύνης, αρμονίας και εντίμων κοινωνικών σχέσεων, η ανθρωπότητα σήμερα, αλλά και οι θρησκείες οι ίδιες, βρίσκονται αντιμέτωπες με την διάχυτη παρουσία και την καταστροφική δύναμη της αποκαλούμενης θρησκευτικής βίας.

Συχνά μάλιστα εμφύλιες διαμάχες και αναταραχές, επιστρατεύουν θρησκευτικές παραδόσεις και εκφράσεις για να παράσχουν νομιμότητα στους ισχυρισμούς των συγκρουόμενων.

Αν και η θρησκεία, στις πλείστες των περιπτώσεων, δεν αποτελεί την κύρια αιτία των βίαιων αναμετρήσεων, εν τούτοις θρησκευτικοί συμβολισμοί και απόψεις έχουν επιστρατευθεί και χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να νομιμοποιήσουν την χρήση βίας ως μέσο πολιτικής πάλης για εξουσία.

Οι ίδιες δε οι θρησκευτικές κοινότητες ενώ δηλώνουν ότι δεν πρόκειται για θρησκευτικές διαμάχες και αυτοδεσμεύονται στην προοπτική της ειρήνης και της ανεξιθρησκίας, είναι απροετοίμαστες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την δυναμική της αποκαλούμενης θρησκευτικής βίας η οποία απελευθερώνεται.
Αυτά, στις αρχές του νέου αιώνα των τεχνολογιών, όπου ο θρησκευτικός πλουραλισμός είναι πραγματικότητα και όλες οι θρησκείες οφείλουν να το παραδεχθούν.

Ενώ οι πολίτες καλούνται να συνειδητοποιήσουν την ξεκάθαρη διαφοροποίηση του κράτους και των μηχανισμών του από την θρησκεία, του δημοσίου από τον ιδιωτικό χώρο και ότι τέλος το κοσμικό κράτος δεν δύναται να στηρίζεται στην θρησκευτική νομιμοποίηση της εξουσίας του.
Ο σύγχρονος κόσμος καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αυτά με πνεύμα συμφιλίωσης και καταλλαγής.
Ο κάθε ένας από μας καλείται να απαντήσει στο διαφορετικό και ξένο, «φιλόξενα» και με ανεκτικότητα.

Οι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες στην παγκόσμια σκηνή θα πρέπει με υπεύθυνο τρόπο να αναζητήσουν τις αιτίες των φαινομένων αυτών και με πνεύμα φιλεύσπλαχνο να διαχειριστούν την επικίνδυνη δυναμική της βίας, θέτοντας τον διαθρησκειακό διάλογο στην βάση των προτεραιοτήτων τους.
Οι εκκλησίες, οι θρησκευτικές κοινότητες και οι ηγέτες τους καλούνται να αναλάβουν νέες δημόσιες πρωτοβουλίες για μετριοπάθεια, ηθικό προσανατολισμό των κοινωνιών, συνεννόηση και συμφιλίωση.

Να ιδρύσουν νέους χώρους και πνευματικά ιδρύματα τεκμηρίωσης και ανάδειξης εκείνων των στοιχείων των θρησκειών που συμβάλουν στην συμφιλίωση και συνεννόηση με τους «άλλους», στοιχεία τα οποία εν τέλει, συνυπάρχουν στην βάση κάθε θρησκείας και τα οποία ανά τους αιώνες, πολιτικές και άλλες σκοπιμότητες έχουν περιορίσει ή εξαφανίσει.

Η κάθε μορφής εξουσία πρέπει να παύσει να αναζητά την ηθική της νομιμοποίηση στις θρησκείες, οι δε θρησκευτικοί ηγέτες πρέπει να αναδείξουν άλλους πόλους συσπείρωσης των πιστών τους, διαφορετικούς από αυτούς της πολιτικής εξουσίας.

Η Δ.Σ.Ο από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της μέχρι σήμερα, οργανωμένα προσπαθεί να συμβάλει στον διαθρησκειακό διάλογο και στην κατανόηση των σύγχρονων θρησκευτικών φαινομένων, στην αποτροπή συγκρούσεων και στην ανάδειξη των στοιχείων εκείνων του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας που συμβάλουν στην αλληλοκατανόηση των ανθρώπων.

Χώρες, και κοινοβούλια χωρών, με ορθόδοξο θρησκευτικό προσανατολισμό, τα οποία έχουν παράδοση στην δημοκρατική οργάνωση των σύγχρονων κοινωνιών αλλά και στην ειρηνική συνύπαρξη των θρησκευτικών εκφράσεων, συμβάλουν ενεργά στις πρωτοβουλίες της Δ.Σ.Ο και συντρέχουν κάθε προσπάθεια ενώ οι ορθόδοξες εκκλησίες ανταποκρίνονται κάθε φορά θετικά στις πρωτοβουλίες αυτές.

Μέσα από ένα πλήθος συναντήσεων, επισκέψεων, δηλώσεων, η Δ.Σ.Ο αναδεικνύεται ως χώρος διακοινοβουλευτικού διαλόγου και παγκόσμιας συνεννόησης σε θέματα πολιτικού και πολιτισμικού προσανατολισμού που κινούνται γύρω από την έννοια της θρησκείας, έχοντας σαν βάση την ορθόδοξη πίστη η οποία στηρίζει το ειρηνικό μέλλον της οικουμένης.

Οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν και στο μέλλον αναζητώντας διεξόδους στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας, σε συνεργασία με κάθε χώρο και οργάνωση που εργάζεται για το ειρηνικό μέλλον της ανθρωπότητας.

Related Articles

Back to top button