14Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ | ΑΣΤΑΝΑ, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 2007 | ΨΗΦΙΣΜΑ

Ψήφισμα για την πολιτιστική κληρονομιά στις κατεχόμενες από τα Τουρκικά στρατεύματα περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας

Έχοντας συνέλθει στη 14η Ετήσια Γενική Συνέλευσή της στην Αστανά,

Διαπιστώνοντας μετά λύπης της ότι η κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τουρκικά στρατεύματα συνεχίζεται από το 1974,

Παρακολουθώντας με ανησυχία τις εξελίξεις του Κυπριακού προβλήματος, αλλά και τις συνεχιζόμενες συνέπειες, λόγω της έλλειψης βούλησης και συνεργασίας της τουρκικής πλευράς,

Ανησυχώντας ιδιαίτερα για την τύχη της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πλαίσια μιας ηθελημένης εγκατάλειψης και/ή καταστροφής εκ μέρους του κατοχικού καθεστώτος,

Έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά της για την Κύπρο, από την ίδρυση της Δ.Σ.Ο και εντεύθεν, τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων διεθνών οργανισμών, ως επίσης και σχετικές δικαστικές αποφάσεις, μεταξύ άλλων στις ΗΠΑ και Γερμανία,

Υπενθυμίζοντας ειδικότερα τις σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης της UNESCO του 1972 για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς,

Ψηφίζει τα ακόλουθα:

  • Εκφράζει ξανά την ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη de facto διαίρεση της νήσου και ζητά την άμεση αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων και όλων των εποίκων .
  • Εκφράζει ιδιαίτερα την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι χιλιάδες δείγματα της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν καταστραφεί, εξαφανιστεί ή γίνει αντικείμενα παράνομης εμπορίας διεθνώς, ένεκα της ηθελημένης εγκατάλειψης και/ή καταστροφής εκ μέρους του κατοχικού καθεστώτος, στα πλαίσια της πολιτικής του για αλλοίωση του χαρακτήρα των κατεχομένων εδαφών.
  • Διαπιστώνει επίσης μετά λύπης της ότι κάθε προσπάθεια διάσωσης της θρησκευτικής και πολιτιστικής αυτής κληρονομιάς και/ή επαναπατρισμού των θησαυρών, που αποτελούν μέρος της, γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από τα παράνομο κατοχικό καθεστώς με σκοπό την αναβάθμιση ή και την άμεση ή έμμεση αναγνώρισή του.
  • Υπογραμμίζει ότι, πέρα από το αδιαμφισβήτητο της κυριότητας και ιδιοκτησίας των ορθόδοξων χριστιανικών θρησκευτικών και πολιτιστικών θησαυρών και μνημείων στα κατεχόμενα Κυπριακά εδάφη από την Εκκλησία της Κύπρου, άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών και την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η πολιτιστική και θρησκευτική αυτή κληρονομιά αποτελεί και μέρος της Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κληρονομιάς και, ως τέτοια, πρέπει να τύχει επείγουσας προστασίας και αποκατάστασης.
  • Καλεί όλες τις χώρες και διεθνείς οργανισμούς να συμβάλουν με κάθε μέσο στο έργο των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διάσωση, αποκατάσταση και επαναπατρισμό των θρησκευτικών και πολιτιστικών θησαυρών της, που προέρχονται από ή ευρίσκονται στα κατεχόμενα εδάφη της.
  • Καλεί ιδιαίτερα την Τουρκία να επιδείξει το δέοντα σεβασμό σε αυτό το ανεκτίμητο τμήμα του παγκόσμιου πολιτισμού και να συνεργαστεί για την αποκατάστασή του χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες.
  • Υποστηρίζει την ταχύτερη δυνατή εξεύρεση συμφωνημένης, δίκαιης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα, με τη μορφή της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του κοινοτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα λαμβάνει υπόψη τις νόμιμες ανησυχίες και τα νόμιμα δικαιώματα όλων των Κυπρίων.
  • Related Articles

    Back to top button