13Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ | 2006 | ΨΗΦΙΣΜΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ψήφισμα – Συμπεράσματα

Εμείς, οι συμμετέχοντες στην 13η ετήσια Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, που πραγματοποιήθηκε στις 21-25 Ιουνίου 2006 στη Βενετία (Ιταλία):

Έχοντας συζητήσει τα επίκαιρα προβλήματα, που αντιμετωπίζει η ορθόδοξη κοινότητα της Ευρώπης και ο σύγχρονος κόσμος εν γένει, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης των σύνθετων αντιθέσεων και προκλήσεων της νέας εποχής,

Χαιρετίζοντας την ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη των νέων κρατών με ορθόδοξους κατά πλειοψηφία πληθυσμούς, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει στην καλύτερη ανάδειξη της ταυΕπικαλούμενοι τότητάς της,

Αξιολογώντας ως σημαντική προϋπόθεση για την οικοδόμηση της νέας Ευρώπης, τις ηθικές και πολιτισμικές αξίες του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας, στο πλαίσιο της οικοδόμησης της νέας Ευρώπης την σπουδαιότητα της πολιτικής καλής γειτνίασης της ΕΕ με τις ανατολικές και νότιες γειτονικές της χώρες της Μεσογείου, μια πολιτική η οποία θέτει φιλόδοξους στόχους στη βάση αμοιβαίων δεσμεύσεων πάνω σε κοινές αξίες και αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων:

Θεωρούμε απαραίτητο να δηλώσουμε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αποτελεί κτήμα όλης της ανθρωπότητας, και ο σύγχρονος κόσμος στηρίζεται πάνω στις αξίες και τις αρχές του, στην διαμόρφωση των οποίων σε σημαντικό βαθμό έχει συμβάλλει ο ορθόδοξος χριστιανισμός, οι αξίες του οποίου αναδεικνυόμενες σήμερα μπορούν ουσιαστικά να συμβάλλουν στην αποτροπή της επικράτησης ενός μαζικού δήθεν πολιτισμικού μορφώματος, το οποίο αρνείται τις παραδοσιακές αξίες της οικογένειας, της θρησκείας και του πολιτισμού στο σύνολό του,

Καλούμε τα Κοινοβούλια και τις κατά τόπους Ορθόδοξες εκκλησίες να συνεργαστούν στενά για την ενδυνάμωση της επιρροής της πνευματικής εμπειρίας της Ορθοδοξίας στην κοινωνική, δημόσια, πνευματική και πολιτισμική ζωή, στην επιστροφή στις χριστιανικές αξίες στη ζωή της κοινωνίας,

Εφιστούμε την προσοχή των διεθνών πολιτικών κέντρων στο γεγονός ότι η πολιτισμική ταυτότητα του κάθε ορθοδόξου λαού όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την διάρκεια της ιστορίας, δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τις άλλες ταυτότητες των άλλων λαών ή κρατών,

Δηλώνουμε ότι η περιφρονητική και χλευαστική στάση προς τα θρησκευτικά ιερά μπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέπειες στο μέλλον, και ότι ως αντίδραση οδηγεί στην αύξηση του εξτρεμισμού και του φανατισμού,

Θεωρούμε σημαντικό να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή της Δ.Σ.Ο στα διεθνή πολιτικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά φόρουμ, τους διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις, καθώς και στη διμερή συνεργασία με τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές οργανώσεις και ενώσεις, με σκοπό την ανάδειξη των μακραίωνων πολιτισμικών και πνευματικών θεμελίων της Ορθοδοξίας, οι οποίες έχουν διαμορφώσει τις αξίες και τον τρόπο ζωής πολλών λαών και κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και της πολυάριθμης διασποράς τους στη Δύση.

Επιβεβαιώνουμε την ετοιμότητα να συμβάλλουμε στην προώθηση και προστασία των αστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των Χριστιανικών κοινοτήτων, των εκκλησιών τους και των θρησκευτικών, πολιτικών και κοινοβουλευτικών ηγετών τους, ιδιαίτερα τους Ορθόδοξους, στη Μέση Ανατολή και Αφρική, με σκοπό να ενθαρρύνουμε την μακρόχρονη παρουσία τους εκεί, και να προωθήσουμε το ρόλο τους ως φορέα διαλόγου των πολιτισμών και των αξιών με το Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους.

Βενετία, 23 Ιουνίου 2006

Related Articles

Back to top button